Місія

Місія ДП НДІ МП НТК Монокристалів НАНУ: підготовка і залучення висококласних фахівців за напрямами робіт інституту, розробка, виробництво і впровадження високих технологій, заснованих на роботі з мікро і наностурктурами, для підвищення конкурентоспроможності українських продуктів на міжнародних ринках і, отже, внести свій внесок в інноваційний розвиток України та покращення якості життя.

З цією метою:

 • ДП, будучи науково-дослідною організацією в області мікро- та наноелектроніки,
  здійснює професійне дослідження та орієнтовано на розробку нових технологій і
  створення прототипів.
 • ДП, будучи промисловим підприємством в області створення мікро та
  наноелектронної продукції, здійснює високоякісну розробку та виготовлення
  інноваційних та затребуваних для ринку елементів та пристроїв електронної техніки
  для різноманітних застосувань.
 • ДП анонсує доступні та перспективні проекти, для проведення спільних R & D за
  актуальними проблемами галузі
 • ДП проводить підготовку персоналу, дослідників та експертів в рамках курсів та
  тренінгів в області мікроелектроніки та нанотехнологій.
 • ДП забезпечує платформу для обміну ноу-хау та проведення спільних робіт з
  українськими вченими за кордоном.
 • ДП розробляє інформаційні листи для систем управління та безпеки лабораторій,
  котрі будуть використовуватись в центрах, аналогічних тим, котрі існують в ДП.
 • ДП організовує регіональні та національні ворк-шопи та конференції.
 • ДП приймає участь в просуванні мікро та наноелектронної техніки за рахунок
  різноманітних шляхів інформування громадськості про свою діяльність.

Наше бачення полягає в усвідомленні ІМП своєї надзвичайної відповідальності в розвитку наноелектроніки та ідентифікацією себе одним з останніх редутів мікроелектроніки України. Тільки шляхом власної жертовності та відданості науці ми забезпечимо умови для створення передумов до входження України в етап нанотехнологічної революції в якості розробників а не споживачів.

Вчений секретар НДІ МП, к.т.н. Демінський П.В.