Минуле, теперішнє і майбутнє

Директор НДІ Радкевич О. І.

Державне підприємство “Науково-дослідний інститут мікроприладів”, НТК “Інституту Монокристалів” НАН України (IMD) – найбільше українське наукове та виробниче підприємство з розробки та виготовлення мікроcхем, електронних приладів та елементної бази для них.

До початку 60-х років минулого століття в СРСР і США склалися об’єктивні умови для переходу від мініатюризації електронної апаратури до інтегральної електроніки або мікроелектроніки. Розвиток мікроелектроніки був викликаний з одного боку досягненнями фундаментальних і прикладних наук у дослідженні напівпровідникових матеріалів, з іншого, досягненнями в технології очищення матеріалів і створенні високоточного обладнання.
У січні 1961 була прийнята Постанова ЦК КПРС і СМ СРСР «Про розвиток напівпровідникової промисловості», в якому передбачалося будівництво заводів і НДІ в Києві, Мінську, Єревані, Нальчику та інших містах. Мікроелектроніка в Україні розвивалася відповідно до загальної стратегії розвитку радянської електронної промисловості.У 1966 році КБ було перетворено в Київський НДІ мікроприладів з дослідним заводом.Підставою для цього був високий рівень розробок гібридних ІС радіоелектронної апаратури та апаратури на їх основі.

На час розпаду СРСР Україна мала високорозвинену електронну промисловість і величезний потенціал для її подальшого розвитку на основі сучасної напівпровідникової техніки і мікроелектроніки. Занепад мікроелектроніки в Україні почався, коли стався обвал всіх ринків збуту (кінець 80-х – 90-і). Ринками збуту електронних компонентів були Росія (70%), інші 85 республіки колишнього СРСР (5%), країни РЕВ (5%). Близько 20% продукції споживали підприємства України.

На час розпаду СРСР Україна мала високорозвинену електронну промисловість і величезний потенціал для її подальшого розвитку на основі сучасної напівпровідникової техніки і мікроелектроніки

Після розпаду СРСР в Україні залишився значний науково-технічний і промисловий потенціал, здатний на 80-90% забезпечити потреби вітчизняного приладобудування в електронних компонентах з них10-20% могли бути віднесені до виробів вищого технічного рівня. З метою відродження електроніки в Україні Міністерством промислової політики був розроблений і переданий на розгляд Кабінету Міністрів і Верховної ради проект Національної програми розвитку електронної промисловості України на 1999-2005 роки. Але в силу ряду причин програма не була прийнята. Нові спроби НДІ, підприємств та Міністерства промислової політики змінили ситуацію з урахуванням реальних можливостей держави, а також погіршуваним економічним становищем підприємств і неухильним руйнуванням їх основних фондів, не знаходили підтримки у Верховній Раді. При цьому протягом більш ніж 50 років інститут успішно вів і наразі намагається вести активну наукову та виробничу діяльність, розробивши та впровадивши в виробництво більше 400 різних типів мікросхем та мікроприладів.

Молоді дослідники IMD

Принципова направленість наукових досліджень інституту – ІІІ-нітридні матеріали та створення пристроїв на їх основі (інтегральних схем нового покоління, світлодіодів та надяскравих білих світлодіодів, детекторів УФ, ІЧ, іонізуючих та рентгенівських випромінювань, біосенсорів, радіаційно-стійких напівпровідникових пристроїв), інтегральних мікросхем, мікросхем для приладів нічного бачення, розробка однокристальних мікрокомп’ютерів, мікропроцессорних збірок мікросхем, мікросхем пам’яті, програмуючих логічних матриць, операційних підсилювачів, аналогових ліній затримки, цифрових фільтрів, мікросхем для телефонії, автоелектроніки, мікросхем для відео та радіоапаратури, персональних комп’ютерів, різних сенсорів та мікросхем для них.
Крім того в інституті напрацьована база для виготовлення епітаксійних плівок на підкладках кремнію, напилення металічних плівок, виготовлення гнучких елементів на алюміній-поліімід.Інститут має запатентовані розробки, публікації в наукових та періодичних виданнях, публікує монографії та учбову літературу, готує наукових працівників – кандидатів та докторів наук. Під керівництвом к.т.н Радкевича О.І. інститут виконує важливі науково-технічні програми АН України, пов’язані з енергозбереженням природних ресурсів України – впровадженням в виробництво освітлюючих приладів з використанням надяскравих білих світлодіодів.

За час існування НДІ Мікроприладів, в світі стався значний технологічний стрибок. Ті виклики, перед якими на сьогоднішній день зіткнулась українська наука, те наукове середовище, до якого Україна, як асоційований член Європейського Союзу (Україна стала Асоційованим членом ЄС у 2015 рік) має змогу долучитись – відкривають нові перспективи для розвитку мікро та наноелектронніки.

НДІ Мікроприладів підходить до етапу нанотехнологічної революції з новими ідеями

На сьогоднішній день українські підприємства, що спеціалізуються на виготовленні мікро та наноелектронної продукції повинні прискореними темпами адаптуватись до сучасних умов. Маючи за спиною значний науковий потенціал та матеріальну базу, НДІ Мікроприладів підходить до етапу нанотехнологічної революції, (котра за деякими передбаченнями почнеться орієнтовно у 2025) з новими ідеями, що в перспективі дасть змогу зайняти своє гідне місце серед ведучих дослідних лабораторій в області мікро- і наноелектроніки та створити передумови для розвитку промисловості в області мікро- та наноелектронної продукції України на базі НДІ МП.

НДІ Мікроприладів знаходиться на зорі становлення нанотехнологій. До цього часу державне підприємство внесло свій значний вклад в розвиток науково-технічної революції України в області мікроелектроніки. Дослідники НДІ МП звикли порівнювати свої науково-технічні досягнення зі світовим рівнем та прогнозувати свій рух вперед, орієнтуючись на глибокий аналіз перспектив та на рівень світових наукових країн-лідерів.

Орієнтуючись виключно на свої зусилля, ми маємо надію, що і керівництво держави допоможе нам у створенні сприятливих умов для розвитку науки та виховання яскравих поколінь українських науковців.

 

Більш детальну історію започаткування та функціонування НДІ МП в хронологічному порядку ви можете переглянути за посиланням.