Адміністративно-керуючий відділ

Олександр
Іванович
Радкевич

К.т.н.,
Директор НДІ МП
radkevich@imd.org.ua

Петро
Віталійович Демінський

К.т.н.,
Вчений секретар,
p.deminskyi@gmail.com

Вікторія
Михайлівна
Гуріна

в.о. голов.бух.