Адміністративно-керуючий відділ

Олександр
Іванович
Радкевич

К.т.н.,
Директор НДІ МП
radkevich@imd.org.ua

Володимир Леонтійович Перевертайло

К.ф.м.н., Заст. дир. з наук. роботи
detector@carrier.kiev.ua

Петро
Віталійович Демінський

К.т.н.,
Вчений секретар,
p.deminskyi@gmail.com

Анатолій
Петрович
Іваненко

Заст. дир. з господарської частини