Активні

Дослідження впливу низькоенергетичного іонно-плазмового травлення зворотної сторони пластин кремнію на електрофізичні властивості МДН структур мікроелектроніки.

Проект по Дослідженню ефекту дальнодії при низько енергетичному іонному опроміненні напівпровідникових структур на кремнії.

Проект по розробці нових методів дослідження напівпровідникових структур.

Аналітичне та експериментальне дослідження нового оптоелектронного приладу діодного освітлення на багатокомпонентних твердих розчинах AlN, GaN, InN.

Дослідження впливу високоенергетичних електронів (2МеВ) на електрофізичні властивості МДН структур мікроелектроніки та сонячних батарей.